Προτάσεις διακόσμησης από συνεργάτες-αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων.