Ολοκληρωμένη διαδικτυακή διαχείριση σε περισσότερα από 150 κανάλια πωλήσεων. Προώθηση του ακινήτου σε συνεργαζόμενα γραφεία του εξωτερικού.