Διαχείριση ζητήσεων, κρατήσεων, εισπράξεων πληρωμών και λογιστικές υπηρεσίες.